Præcisionsmekanik er den gren af mekanikken, der beskæftiger sig med design og konstruktion af mekanismer og maskiner, der fungerer med en høj grad af nøjagtighed. Finmekanik er et underområde af finmekanikken, der specifikt beskæftiger sig med fremstilling og samling af meget små dele og anordninger. Finmekanik kaldes undertiden også for mikromekanik eller nanomekanik.

Præcisionsmekanik er et meget tværfagligt område, der trækker på viden og ekspertise fra en lang række discipliner, herunder matematik, fysik, ingeniørvidenskab og fremstilling. I de seneste år har teknologiske fremskridt gjort det muligt at konstruere stadig mere præcise mekanismer og anordninger, og finmekanikken har fået stadig større betydning i en lang række anvendelsesområder.

Finmekanik anvendes inden for en række områder, herunder luft- og rumfartsteknik, bilteknik, biomedicinsk teknik, elektroteknik og maskinteknik. Finmekanik anvendes også til fremstilling af ure, ure, optiske instrumenter og andre præcisionsinstrumenter.

Der er tre hovedgrene inden for finmekanik: bearbejdning, metrologi og samling

Bearbejdning er den mest almindelige og mest anvendte præcisionstekniske proces. Den indebærer brug af værktøj til at fjerne materiale fra et emne for at skabe en ønsket form eller finish.

Metrologi er videnskaben om måling og har til formål at sikre, at målingerne foretages med en høj grad af nøjagtighed.

Samling er den proces, hvor komponenter sættes sammen for at skabe en komplet produkt.

Præcisionsmekanik er et højt kvalificeret erhverv, og præcisionsingeniører har typisk et højt uddannelsesniveau. For at blive finmekaniker er det nødvendigt at have en god forståelse af matematik, fysik og tekniske principper. Præcisionsteknikere specialiserer sig ofte inden for et eller flere specifikke områder af præcisionsteknik, f.eks. bearbejdning, metrologi og samling, som er beskrevet ovenfor.

Fordele ved finmekanik

De vigtigste fordele ved finmekanik er, at det giver mulighed for at fremstille meget nøjagtige og repeterbare produkter og komponenter, og at det er muligt at fremstille meget små og indviklede dele.

Ulemper ved finmekanik

Præcisionsteknik kan være en meget dyr proces, og det er ofte nødvendigt at anvende specialudstyr, som kan være dyrt at købe eller vedligeholde. Desuden kan finmekanik være en tidskrævende proces og kræver ofte højt kvalificeret arbejdskraft. Præcisionsmekanik er et meget tværfagligt område, der trækker på viden og ekspertise fra en lang række discipliner, herunder matematik, fysik, ingeniørvidenskab og fremstilling. I de seneste år har teknologiske fremskridt gjort det muligt at konstruere stadig mere præcise mekanismer og anordninger, og finmekanikken har fået stadig større betydning i en lang række anvendelsesområder.

Overvej derfor både fordele og ulemper af præcisionsteknik, før der træffes en beslutning om, hvorvidt denne proces skal anvendes eller ej.